DIMA LITVINOV
CLIENTS
PORSCHE
DELIVERY CLUB
DUREX
H&M
HONOR
LEVI'S
SPRITE
MTS
ROSTURIZM
SOVKOMBANK
UAZ
VOGUE
ABSOLUT
MAFIN
FAXE
T MALL
TOMMY CASH
ENCORE FITNESS
TSVETNOY CENTRAL MARKET
OXXXYMIRON
L`ONE
MUSIA TOTIBADZE
SON LITTLE
VASSA
MARINA MAXIMILIAN & GUY MENTESH
DIRS
ADILKHAN YERZHANOV
AKSINYA GOG
ALENA SHEVCHENKO
ALEXEY VELIKORODNY
ALINA NASIBULLINA
ANNA HIMMA
ANNA KUZMINIH
DARIA GELLER
EDUARD OGANESYAN
EUGENY GOZHEISHII
EUGENY NIKITIN
FEDOR BITKOV
GEORGY TOIDZE
GOSHA EVDOKIMOV
I-BAT RAKHMAN
ILYA CHEREPITSA
ILYA LEBEDEV
JONNIE MALACHI
KATYA SHTOKOLOVA
NIKITA TAMAROV
NINA GUSEVA
PAVEL SIDOROV
ROHO
TAIR POLAD-ZADE
DOPS
ANDREY NIKOLAEV
ARTYOM ZAMASHNOI
AYDAR SHARIPOV
DARIA BALANOVSKAYA
DARIA GELLER
DARIA GRAFOVA
EGOR PROTSKO
ELENA BOLGOVA
EUGENY KOZLOV
FILIPP YUZHANIN
JUGIS KMINS
KIRILL GROSHEV
KONSTANTIN MAZOV
MAKS KLENOV
NIKITA GORODNICHENKO
PAVEL BELYAVSKY
PAVEL BRENNER
PAVEL YANKEVICH
SERGEY KOMAROV
VLADAN PAVIC
YURI NIKOGOSOV
MORE
UAZ - GLAVNOE VNUTRI
Directed by Eugeny Nikitin
Directed by Ilya Cherepitsa
H&M - MOLLY
MTS - HOT TOUR
Directed by Jonnie Malachi
Directed by Alena Shevchenko
HONOR - BE YOUNG
FAXE - VIKING
Directed by Ilya Lebedev
MAFIN - INSURANCE COMPANY
Directed by Eugeny Gozheishii
Directed by Georgy Toidze
SOVKOMBANK
Directed by I-Bat Rakhman
ABSOLUT - WE ARE DIFFERENT
Directed by Katya Shtokolova
VOGUE - SPRING ANTHEM
YANDEX USLUGI
Directed by Ilya Lebedev
ENCORE
Directed by Alena Shevchenko
DELIVERY CLUB - SECRET COMPONENT
Directed by Eugeny Gozheishii
ROSTURIZM - CITY BREAK
Directed by Alena Shevchenko
Directed by Egor Ivanov
PORSCHE - THE ODYSSEY
VOGUE - MERMAID
Directed by Katya Shtokolova
Directed by Fedor Bitkov
FAKOSHIMA X TTSWTRS
WHATS REAL - SHORT FILM
Directed by Alena Shevchenko
Directed by Adilkhan Erzhanov
DARKDARK MAN - FEATURE FILM
Directed by Anna Kuzminih
RE-ATTESTATION
EXCHANGE - SHORT FILM
Directed by Aksinya Gog
ANYWAY - SHORT FILM
Directed by Alena Shevchenko
Directed by Fedor Bitkov
GAO - SHORT FILM
CHIKI - TV SERIES
Directed by Eduard Oganesyan
PUZZLE - SHORT DANCE FILM
Directed by Anastasia Sovashchenko
POLUNIN - FASHION FILM
Directed by Artem Zamashnoy
Directed by Fedor Bitkov
LA MÉTAMORPHOSE
WHAT BOTHERS ME - FASHION FILM
Directed by Anna Guseva
Directed by Alena Shevchenko
I'LL SAY IT FIRST - SHORT FILM
WINNER - BEST FASHION SHORT/ SHORT TO THE POINT 2020
WINNER - SHORT OF THE MONTH/ NOBUDGE 2020
OFFICIAL SELECTION - LA FASHION FILM FESTIVAL
OFFICIAL SELECTION - SARAJEVO FASHION FILM FESTIVAL 2020
OFFICIAL SELECTION - DIRECTOR NOTES 2020
OFFICIAL SELECTION - BOOOOOOOM 2020
OFFICIAL SELECTION - GIF
awards
OFFICIAL SELECTION - LIFT-OFF GLOBAL BERLIN 2020
awards
OFFICIAL SELECTION - THE LIFT-OFF SESSIONS 2018
awards
WINNER – BEST EXPERIMENTAL DECEMBER / SHORT TO THE POINT 2020
WINNER – BEST EXPERIMENTAL / MOSCOW SHORTS 2021
WINNER – BEST DANCE / MUSICAL / SHORT TO THE POINT 2021
WINNER – RENAISSANCE 2021
WINNER – SHORT SHOT FEST 2021
3RD PRIZE – BODYSCOPE INTERNATIONAL DANCE FILM FESTIVAL 2021
awards
ARRIVAL - SHORT FILM
Directed by Alina Nasibullina
Directed by Ivan Plechev
SOLDOUT - TV SERIES
Directed by Vladimir Raksha
KRISTINA - TV SERIES
SON LITTLE - THE MIDDLE
Directed by Daria Geller
MARINA MAXIMILIAN & GUY MENTESH - BEYACHAD
Directed by Daria Geller
Directed by Nina Guseva
MUSIA TOTIBADZE - WOLF
OXXXYMIRON - REALITY
Directed by Roho
L`ONE - SHTORM
Directed by Levan Goroziya
Directed by Daria Geller
SON LITTLE - SUFFER
VASSA - IN LOVE
Directed by Alexey Velikorodny
Directed by Anna Himma
TOMMY CASH - RACKED
WINNER - ONIROS FILM AWARDS™
FINALIST ARFF PARIS - INTERNATIONAL AWARDS
FINALIST - JELLYFEST
SEMI-FINALIST - LOS AANGELES CINEFEST
SEMI-FINALIST - PLAY FESTIVAL
awards
COMMERCIAL REEL
FILM&MUSIC REEL