Vanya Dorogavtsev
CLIENTS
SAMSUNG
CHANEL
ADIDAS
VOLKSWAGEN
LEVI'S
YANDEX
ВARILLA
GREENPEACE
DOBROSHRIFT
MIRÉLE
LEVAN GOROZIA
IRINA GORBACHEVA
WINMOBILE
UNDERLINE
VKUSVILL
VERTINSKY
ВENEDICT CORK
DIRS
ALEXANDER LIKHOVITSKIY
ALEXEY ZVONTCOV
ANASTASIA ANTONOVA
ANDREY SKRIPNIK
ANTON BELYAEV
ANYA KOSHKA NEON
ASHOT GEVORKYAN
DMITRIY KULESHOV
FARID AZIZOV
KATYA SHTOKOLOVA
MARIA RESHETNIKOVA
SASHA KARPOV
SASHA SANFIROV
YURY SHAROV
VLADIMIR DINETS
DOPS
ANDREY SKRIPNIK
ALEXANDER DMITRIEV
ALEXANDER GRINASH
ALEXEY ANDREEV
ANTON BELYAEV
ANTON LOGINOV
ANTON PETROV
DANYA KUSHNAREVICH
FARES DEMENYUK
KLIM GAMMERSHMIDT
LEONID KIM
MAXIM OSADCHIY
RUARAID ACHILLEOS-SARLL
SASHA KARPOV
YAROSLAV GOLOVKIN
YURI DANILOV
VASILY IVANOV

MORE
UNDERLINE
Directed by Farid Azizov
Directed by Farid Azizov
WOMEN'S DAY
Directed by Anastasia Antonova
GREENPEACE
BEKAN
Directed by Ashot Gevorkyan
YANDEX PLUS X MELADZE
Directed by Alexander Likhovitskiy
Directed by Vladimir Dinets
WINMOBILE
VKUSVILL
Directed by Vladimir Dinets
VOLKSWAGEN
CHANEL ELECTRO
Directed by Katya Shtokolova
ADIDAS
LEVI'S X IRINA GORBACHEVA
Directed by Katya Shtokolova
Directed by Anya Koshka Neon
SAMSUNG GALAXY Z FLIP3
Directed by Sasha Sanfirov
DOBROSHRIFT X LEVAN GOROZIA
Directed by Alexander Likhovitskiy
YANDEX PLUS X ILYICH
Directed by Alexey Zvontsov
BARILLA
Directed by Andrey Skripnik
Directed by Roma Bokov
BASTA - LAMPOCHKA
MIRELE - SAD PEOPLE ESTHETICS
Directed by Maria Reshetnikova
BENEDICT CORK - HAVE A GOOD LIFE
Directed by Yury Sharov
Directed by Ashot Gevorkyan
ANTOHA МС
ZHIVU - SOLO
Directed by Sasha Karpov
Directed by Dmitriy Kuleshov
LENIN ON TOUR
Directed by Alexey Zvontcov
REJUVENATION
Directed by Anton Belyaev
BILD MIR DER KATZE