ok, let's chat
jojo – a talent agency for artists in post-production
let's grade it
DIMA LITVINOV
CLIENTS
PORSCHE
TOYOTA
LEVI'S
LOUIS VUITTON
H&M
COCA-COLA
SPRITE
UNDER ARMOUR
VOGUE
DUREX
HONOR
ABSOLUT
DICKIES
MAGNAT
ZALANDO
POLAR
MTS
FAXE
ENCORE FITNESS
DELIVERY CLUB
TOMMY CASH
OXXXYMIRON
L`ONE
MUSIA TOTIBADZE
RUTUU
DIRS
ADAM MUNNINGS
ADILKHAN YERZHANOV
AKSINYA GOG
ALENA SHEVCHENKO
ALEXEY VELIKORODNY
ALINA NASIBULLINA
ANNA HIMMA
ANNA KUZMINIH
DARIA GELLER
EDUARD OGANESYAN
EUGENY GOZHEISHII
EUGENY NIKITIN
FEDOR BITKOV
GEORGY TOIDZE
GOSHA EVDOKIMOV
I-BAT RAKHMAN
ILYA CHEREPITSA
ILYA LEBEDEV
IVAN PLECHEV
JOHANNA KIRSCH
JONNIE MALACHI
KATYA SHTOKOLOVA
NIKITA TAMAROV
NINA GUSEVA
PAVEL SIDOROV
ROHO
TAIR POLAD-ZADE
TSELLOT MELESSE
VIVIAN SCHWAB
VLADIMIR RAKSHA
DOPS
ANDREY NIKOLAEV
ANTON BELIAEV
ARTYOM BURKO
ARTYOM ZAMASHNOI
AYDAR SHARIPOV
DARIA BALANOVSKAYA
DARIA GELLER
DARIA GRAFOVA
EGOR PROTSKO
ELENA BOLGOVA
EUGENY KOZLOV
FILIPP YUZHANIN
JUGIS KMINS
KIRILL GROSHEV
KONSTANTIN MAZOV
MAKS KLENOV
NIKITA GORODNICHENKO
NIKOLAI ZHELUDOVICH
PAVEL BELYAVSKY
PAVEL BRENNER
PAVEL YANKEVICH
SERGEY KOMAROV
VLADAN PAVIC
YURI NIKOGOSOV
MORE
MUSIC VIDEO | VALERIA STOICA THE WILL
Directed by Irina Alexiu